Is het adventskalender of adventkalender

Schrijf je adventskalender of adventkalender?

adventskalender (met een -s tussen “advent” en “kalender”) is de juiste Nederlandse spelling. Adventkalender (zonder s) is niet juist.

In de Nederlandse spelling geldt als regel dat er een tussen-s wordt geschreven op het moment dat het eerste woord (Advent) geen s-klank heeft en het tweede woord (Kalender) ook niet met een s-klank begint, maar wel een s hoorbaar is bij de uitspraak. Hierdoor schrijf je Adventskalender en niet Adventkalender.

Gelukkig zal de spellingscorrector van de smartphone of computer Adventkalender ook niet goed keuren.

Bron: Wikipedia